Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Πράσινο φως της Ε.Ε. για νέα θεραπεία ασθενών με ΧΛΛ

Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. μία νέα θεραπεία, που αφορά συνδυασμού των φαρμάκων, Venclyxto και MabThera σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Η απόφαση παρέχει στους ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, μια νέα θεραπευτική επιλογή χωρίς χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η έγκριση βασίστηκε στα δεδομένα από τη μελέτη MURANO, που έδειξε ότι η σταθερή διάρκεια της θεραπείας με Venclyxto (venetoclax) μαζί με το MabThera (rituximab) μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 83% έναντι της κλασικής θεραπείας.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 30.000 άνθρωποι που ζουν με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, έναν ανίατο καρκίνο του αίματος που γίνεται πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με κάθε υποτροπή», δήλωσε η Sandra Horning, ιατρική διευθύντρια της Roche και επικεφαλής της Παγκόσμιας Ανάπτυξης Προϊόντων.

Sandra_Horning
Sandra Horning, ιατρική διευθύντρια της Roche

Το Venclyxto αναπτύσσεται από τις AbbVie και Roche. Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2016 για τη θεραπεία ορισμένων μορφών χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (παρουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο ΤΡ53). Μέχρι πρότινος το φάρμακο αφορούσε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή έχουν αποτύχει σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β- λεμφοκυττάρων.

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία αποτελεί τον πιο συχνό τύπο λευχαιμίας και προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένα άτομα, με μέση ηλικία εμφάνισης περίπου τα 70 έτη. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, κατά τη διάγνωση, η οποία γίνεται τυχαία, μέσα από εξετάσεις αίματος, λόγω της τυχαίας ανευρέσεως αυξημένου αριθμού λεμφοκυττάρων. Πολλοί ασθενείς δεν εμφανίζουν ποτέ κανένα σύμπτωμα, άλλοι παρουσιάζουν πρόοδο της νόσου, μετά από πολλά χρόνια νόσου σε ύφεση, αλλά και κάποιοι άλλοι εμφανίζουν συμπτώματα ήδη από τη φάση της διάγνωσης.