Προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας για ΧΛΛ

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του πίνακα με τον οποίον καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για την Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο. Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία

Νεοπλασματική νόσος οφειλόμενη στην υπερπλασία μονοκλωνικών Β λεμφοκυττάρων συγκεκριμένου φαινότυπου. Εμφανίζεται με λεμφοκυττάρωση, λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία και στα προχωρημένα στάδια αναιμία, θρομβοπενία. Η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική επί σειρά ετών και να μην χρειάζεται θεραπευτική αγωγή, αλλά ιατρική παρακολούθηση. Επί ένδειξης χορήγησης θεραπευτικής αγωγής, η θεραπεία έχει στόχο να ελέγχει τα συμπτώματα της νόσου. Συνήθως η νόσος χρειάζεται ξανά θεραπεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η νόσος συνοδεύεται συχνά από μεγάλη ευαισθησία σε λοιμώξεις και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

(α) Επί ασυμπτωματικής νόσου, χωρίς ανάγκη θεραπείας: ………… Π.Α. 20%

(β) Επί ανάγκης χορήγησης θεραπείας ή θεραπειών: ………………. Π.Α. 40% – 67%