Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του πίνακα με τον οποίον καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για την Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο. Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία

Νεοπλασματική νόσος οφειλόμενη στην υπερπλασία μονοκλωνικών Β λεμφοκυττάρων συγκεκριμένου φαινότυπου. Εμφανίζεται με λεμφοκυττάρωση, λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία και στα προχωρημένα στάδια αναιμία, θρομβοπενία. Η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική επί σειρά ετών και να μην χρειάζεται θεραπευτική αγωγή, αλλά ιατρική παρακολούθηση. Επί ένδειξης χορήγησης θεραπευτικής αγωγής, η θεραπεία έχει στόχο να ελέγχει τα συμπτώματα της νόσου. Συνήθως η νόσος χρειάζεται ξανά θεραπεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η νόσος συνοδεύεται συχνά από μεγάλη ευαισθησία σε λοιμώξεις και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

(α) Επί ασυμπτωματικής νόσου, χωρίς ανάγκη θεραπείας: ………… Π.Α. 20%

(β) Επί ανάγκης χορήγησης θεραπείας ή θεραπειών: ………………. Π.Α. 40% – 67%