Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στον Σύλλογο “Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρικ/ή Λευχαιμία“.