Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ασθενής με ΧΛΛ ή συγγενής 1ου βαθμού. Με την εγγραφή σας ως μέλος θα ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας ώστε να  μπορείτε να συμμετέχετε όπου επιθυμείτε επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες του Συλλόγου παρέχονται δωρεάν στα μέλη του. Για να γίνετε μέλος μπορείτε να έρθετε στα γραφεία μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ή μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

  • Γίνετε μέλος στο Σύλλογο “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ”

Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα “Εγγραφή Μέλους” μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία για να γίνετε μέλος στο Σύλλογο μας.

  • Πληρωμή συνδρομής μέλους

Μέσω της σελίδας “Τρόποι πληρωμής συνδρομής” μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής σας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους* απαιτείται η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής (10,00 €) και του ποσού  της εφάπαξ εγγραφής (5,00 €).

* Οι αιτήσεις υποβάλλονται και γίνονται δεκτές από το διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του. Μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος γράφεται στο βιβλίο μελών του συλλόγου και αποκτά την ιδιότητα του μέλους. Μετά την εγγραφή του στο σύλλογο έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες, να υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ και κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει την ετήσια συνδρομή.