Ο σύλλογος "Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία" και ξενόγλωσσο  τίτλο "Hellenic Group of  Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia" ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με έδρα την Θεσσαλονίκη από ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας.

Ο σύλλογος είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού και χαρακτήρα, δεν επιχορηγείται από το δημόσιο και τα έσοδά του προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών του, από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων και από εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.

Ο σύλλογος για την επίτευξη του έργου του, υποστηρίζεται από έγκριτους επιστήμονες του ιατρικού χώρου οι οποίοι βοηθάνε, στην έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση γύρω από την Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, όπως επίσης και στην ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενών.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύλλογο έχουν ασθενείς που ζουν ή έζησαν την εμπειρία της ΧΛΛ οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς και εθελοντές.

Σκοπός του Συλλόγου είναι :

 • Να διευκολύνει τη ζωή των ασθενών με ΧΛΛ και των οικογενειών τους.
 • Να τους ενημερώνει άμεσα για τις εξελίξεις σχετικές με την αντιμετώπιση της νόσου.
 • Να παρέχει ψυχολογική στήριξη στους ασθενείς και τους συγγενείς τους.
 • Να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για τις ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών με ΧΛΛ.
 • Να προωθεί για επίλυση τα προβλήματα των ασθενών στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και να αναζητά κοινωνικές παροχές, ώστε οι ασθενείς να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Οι δραστηριότητές του Συλλόγου περιλαμβάνουν:

 • Τη διεξαγωγή ομιλιών με θέματα σχετικά με την νόσο, που καλύπτονται από διακεκριμένους επιστήμονες.
 • Τη διοργάνωση συναντήσεων για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών.
 • Την ενημέρωση για τα δικαιώματα των ασθενών σε σχέση με τις υγειονομικές παροχές.
 • Την επιστημονική στήριξη και καθοδήγηση από εθελοντές γιατρούς με εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας.
 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για την Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη νόσο.
 • Την έκδοση πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.