Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Ψυχολογική υποστήριξη (Θεσσαλονίκη)

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις» διοργανώνει ομάδα για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο που έχει στόχο να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ψυχολογικές επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή τους, όπως το άγχος και τη συναισθηματική επιβάρυνση. Η ομάδα αποτελείται από 7-10 άτομα και προβλέπονται 7-10 συναντήσεις διάρκειας μιάμισης ώρας. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι εβδομαδιαία. ψυχολογική υποστήριξη Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην ομάδα ασθενών είναι δωρεάν.

Χώρος διεξαγωγής των ομάδων: Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις»,  ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Η ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών απευθύνεται στους συγγενείς και οικείους των ασθενών με Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία. Στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει τους φροντιστές αφενός να διαχειριστούν αποτελεσματικά το συναισθηματικό φόρτο που προκαλεί  η χρόνια ασθένεια στη ζωή της οικογένειας τους και στη προσωπική τους ζωή, και αφετέρου να ενισχύσει το ρόλο τους, ώστε να ανταποκριθούν με αίσθημα ασφάλειας και επάρκειας στις ανάγκες φροντίδας των συγγενών τους.

Χώρος διεξαγωγής των ομάδων: Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις»,  ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:

Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις»,  ΕΕΕΣ – Παράρτημα Μακεδονίας

Ερμού 48, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310274610

e-mail: eeesm@otenet.gr

Λίγα λόγια για το ψυχολογικό κέντρο Στήριξις

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις» είναι μία αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συνεργάζεται με το Παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των κοινωνικών φορέων σε θέματα ψυχικής υγείας και την προώθηση της κατάρτισης και εξειδίκευσης ψυχολόγων και ψυχιάτρων στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Στα πλαίσια των δράσεων του παρέχεται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, χαμηλού οικονομικού κόστους, προωθώντας τις σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στη Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία.

www.cognitivebehaviour.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συλλόγου (τηλέφωνο: 6986747754, email: info@cll.gr).

Συμμετέχετε

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε τον σκοπό μας

Δωρεά

Κάθε είδους προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς καθώς βοηθά να υλοποιήσουμε το όραμα μας και τις δράσεις μας

Εθελοντής

Αν κι εσείς θέλετε να διαδραματίσετε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια μας να επιτύχουμε την αποστολή μας, γίνετε εθελοντής στο Σύλλογο μας
×

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

×