Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών (Αθήνα)

Οι ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης βρίσκονται αντιμέτωποι με αλλαγές και δυσκολίες που επιφέρει η νόσος σε συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο, τόσο στους ίδιους όσο και στο οικείο περιβάλλον. Οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα όπως θυμός, λύπη, ανησυχία ή και έντονο άγχος. Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης που λειτουργούν βοηθητικά και ανακουφιστικά. Ψυχολογική υποστήριξη Αθήνα

Ο σύλλογος μας  συμμερίζοντας τις ανάγκες των ασθενών και σε συνεργασία με τον κύριο Χαραλαμπίδη Σταύρο, Ιδρυτή & Διευθυντή του Ινστιτούτου Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ), παρέχει μέχρι 30 δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όλους τους ασθενείς που το επιθυμούν. Οι ατομικές συνεδρίες διενεργούνται από τους ειδικευόμενους του Ινστιτούτου, οι οποίοι επιβλέπονται από τον ίδιο.

Λίγα λόγια για το ΙΣΟΨ

To Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, ΙΣΟΨ,  ιδρύθηκε το 2016 αντικαθιστώντας ονομαστικά το  Ινστιτούτο Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, ΙΓΑΨ, που είχαμε ιδρύσει το 2006.

Οι λόγοι μετονομασίας μας αφορούν :

  1. Στην αναγκαιότητα σύσφιξης των διοικητικών μας δεσμών με την Διεθνή Ένωση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας και το Yalom Institute,Usa,
  2. Στην δημιουργία του νέου μας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με βάση το Διαπροσωπικό Μοντέλο Διάδρασης του Irvin Yalom και την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία.
  3. Στον εμπλουτισμό του Εκπαιδευτικού και Θεραπευτικού μας προσωπικού με νέους συνεργάτες και Ιδρυτικά Μέλη.

Βασικοί μας στόχοι παραμένουν :

  1. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία στις κλινικές δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο, την Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία, την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία .
  2. Η  παροχή ψυχοθεραπείας σε Ατομικό, Δυαδικό, Ομαδικό και Οικογενειακό πλαίσιο,την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Από το 2011 το Διδακτικό και Κλινικό μας έργο επηρεάζεται από τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση & Ψυχοθεραπεία και από το 2008 από την Διαπροσωπική Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Irvin Yalom.

Ιστοσελίδα ΙΣΟΨ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συλλόγου (τηλέφωνο: 6986747754, email: info@cll.gr).