Διοικητικό Συμβούλιο 2023 – 2026

Την 6η Φεβρουαρίου 2023 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία του Συλλόγου, το νέο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 2023, με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα. Ύστερα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε το νέο Προεδρείο ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ασκεπίδης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Τιμολέων Γεώργιος

Γραμματέας: Καρκαμάνη Χριστίνα

Ταμίας: Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος

Μέλος: Βυσούλης Ζήσης

Μέλος: Καββαδίας Βασίλης

Μέλος: Παπαγιανόπουλος Χρήστος

Η θητεία των παραπάνω οργάνων λήγει τον Ιανουάριο 2026.

Διοικητικά Συμβούλια από ιδρύσεως του συλλόγου μέχρι σήμερα

Για να τα δείτε πατήστε εδώ.