Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις νοσοκομειακού ασθενούς

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α ,Άρθρο 47). Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας για ΧΛΛ

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του πίνακα με τον οποίον καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για την Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεθείτε μαζί μας