Ο Σύλλογος

 

Τον Ιανουάριο του 2017 ιδρύθηκε το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και ξενόγλωσσο  τίτλο: Hellenic Group of  Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι ασθενείς από την Βόρεια Ελλάδα που πάσχουν από ΧΛΛ και νοσηλεύτηκαν στο Αιματολογικό Kέντρο ΣΤΟΡΓΗ του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και στο Αιματολογικό Kέντρο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Σκοποί του σωματείου είναι :

Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι :

α). οι ασθενείς με ΧΛΛ

β).  οι πρώτου βαθμού  συγγενείς των ασθενών με ΧΛΛ