Τον Ιανουάριο του 2017 ιδρύθηκε το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία και ξενόγλωσσο  τίτλο: Hellenic Group of  Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι ασθενείς από την Βόρεια Ελλάδα που πάσχουν από ΧΛΛ και νοσηλεύτηκαν στο Αιματολογικό Kέντρο ΣΤΟΡΓΗ του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και στο Αιματολογικό Kέντρο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Σκοποί του σωματείου είναι :

  • Η παροχή κάθε είδους βοήθειας, συμπαράστασης και μέριμνας, η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των συμφερόντων (ιατρικών, ηθικών κοινωνικών και υλικών) και η προσπάθεια λύσης των προβλημάτων των ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).
  • Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τα αιματολογικά νοσήματα, θεραπείες, νέες μεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης που αφορούν τους αιματολογικούς ασθενείς και ιδιαίτερα τους ασθενείς με ΧΛΛ.
  • Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής δραστηριότητας που προάγει την έρευνα, την πρόοδο και τη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης και αρωγής στα μέλη του σωματείου.
  • Η ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιματολογικών ασθενών.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Κρατικές και Κοινοτικές υπηρεσίες καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες και συναφή ιδρύματα του εξωτερικού.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ενώσεις και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
  • Η πρόνοια για τους ασθενείς με ΧΛΛ και όσους πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα με τη δημιουργία ομάδων στήριξης και αλληλοβοήθειας για την ηθική συμπαράσταση αυτών και των οικογενειών τους.
  • Η προώθηση της έρευνας για τη γνώση και αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων με την ηθική υποστήριξη και διεκδικητική στάση προς τους αρμόδιους φορείς για την ενίσχυση και υποστήριξη κάθε υπάρχουσας μονάδας έρευνας διάγνωσης και θεραπείας αλλά και όποιας τέτοιας μονάδας θα δημιουργηθεί στο μέλλον.
  • Η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (όπως συναυλίες, αθλητικές, πολιτιστικές και γενικά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις).

Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι :

α). οι ασθενείς με ΧΛΛ

β).  οι πρώτου βαθμού  συγγενείς των ασθενών με ΧΛΛ

e-max.it: your social media marketing partner