Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Ένα παγκόσμιο ευχαριστώ για την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα

Στις 15 Σεπτεμβρίου γίνετε μέλος της παγκόσμιας κοινότητας για να ευχαριστήσετε όσους βοηθούν άτομα με λεμφώματα. Αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία συμμετέχει στην παγκόσμια κοινότητα λεμφώματος για να στείλει ένα παγκόσμιο ευχαριστώ και για να δείξει ευγνωμοσύνη σε όσους βοηθούν άτομα που ζουν με λέμφωμα. […]

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Λεμφώματος 2019

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Λεμφώματος 2019

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Λεμφώματος 2019 Συμμετοχή της Ελληνικής Ομάδας Ασθενών με Χρονιά Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Λεμφώματος στις 15 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του Συνασπισμού λεμφώματος, ενώνουμε κάθε χρόνο για τους ασθενείς, τους φροντιστές, τους επαγγελματίες υγείας και άλλους που επηρεάζονται από λέμφωμα σε 52 χώρες σε όλο τον κόσμο […]