Έγκριση νέας θεραπείας για ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Η AbbVie λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνδυαστική θεραπεία venetoclax για ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) […]

Άδεια κυκλοφορίας στο Zydelig (idelalisib) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο idelalisib, δισκία των 100 mg και των 150 mg, μια από του στόματος […]

Η ΕΕ εγκρίνει θεραπεία για Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθείσα Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Έγκριση στην ιμπρουτινίμπη για την θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή […]

Εγκριση κυκλοφορίας στην Ευρώπη πήρε η νέα θεραπεία κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την άδεια κυκλοφορίας του Venetoclax της AbbVie, υπό όρους, ως μονοθεραπεία για ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική […]