Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με ΧΛΛ είναι το 31ο μέλος της CLLAN

Η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με ΧΛΛ είναι το 31ο μέλος της CLLAN

Η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με ΧΛΛ είναι και επίσημα το 31ο μέλος του παγκόσμιου δικτύου υποστήριξης ασθενών με ΧΛΛ,  CLL Advocates Network (CLLAN). Το CLL Advocates Network (CLLAN) ιδρύθηκε το 2014 από εκπροσώπους από τον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φιλοξενείται κάτω […]