Άδεια κυκλοφορίας στο Zydelig (idelalisib) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άδεια κυκλοφορίας στο Zydelig (idelalisib)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο idelalisib, δισκία των 100 mg και των 150 mg, μια από του στόματος θεραπεία με νέο μηχανισμό δράσης για δύο ανίατα, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα- τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) και το οζώδες λέμφωμα (ΟΛ). Η ΧΛΛ και το ΟΛ είναι ανίατα, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, βραδείας εξέλιξης, που μπορούν […]