Πράσινο φως της Ε.Ε. για νέα θεραπεία ασθενών με ΧΛΛ

Πράσινο φως της Ε.Ε. για νέα θεραπεία ασθενών με ΧΛΛ

Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. μία νέα θεραπεία, που αφορά συνδυασμού των φαρμάκων, Venclyxto και MabThera σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Η απόφαση παρέχει στους ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία, μια νέα θεραπευτική επιλογή χωρίς χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου. Η έγκριση βασίστηκε στα δεδομένα από τη μελέτη MURANO, που έδειξε ότι η σταθερή διάρκεια της θεραπείας με Venclyxto (venetoclax) […]