Πρωταθλήτρια η αιματολογική του «Γ. Παπανικολάου»

Πρωταθλήτρια η αιματολογική του «Γ. Παπανικολάου»

Η κλινική που μάχεται τη λευχαιμία 30 χρόνια Ιστορίες ανθρώπινου πόνου αλλά και επιστημονικής αριστείας σε διεθνές επίπεδο έχουν σφυρηλατήσει τη μακρόχρονη πορεία του αιματολογικού κέντρου «Στοργή», του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».