Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με καρκίνο και φροντιστών

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με καρκίνο και φροντιστών

Το Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις» είναι μία αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συνεργάζεται με το Παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς με σκοπό την προώθηση της κατάρτισης και εξειδίκευσης ψυχολόγων και ψυχιάτρων στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Στα πλαίσια των δράσεων του παρέχεται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, χαμηλού οικονομικού κόστους, προωθώντας τις σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που […]