Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Ένα παγκόσμιο ευχαριστώ για την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα

Στις 15 Σεπτεμβρίου γίνετε μέλος της παγκόσμιας κοινότητας για να ευχαριστήσετε όσους βοηθούν άτομα με λεμφώματα. Αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία συμμετέχει στην παγκόσμια κοινότητα λεμφώματος για να στείλει ένα παγκόσμιο ευχαριστώ και για να δείξει ευγνωμοσύνη σε όσους βοηθούν άτομα που ζουν με λέμφωμα. […]