Παγκόσμια Ημερα ΧΛΛ

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με ΧΛΛ ενώνεται με την παγκόσμια κοινότητα της ΧΛΛ (CLLAN) για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) και να δώσει σε όσους πάσχουν από διάγνωση ΧΛΛ μια πολύ αναγκαία φωνή. Η Παγκόσμια Ημέρα ΧΛΛ βοηθά στην οικοδόμηση δυναμικής προς άλλα σημαντικά γεγονότα που […]