Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Παγκόσμια Ημέρα ΧΛΛ

Πρωταθλήτρια η αιματολογική του «Γ. Παπανικολάου»

Την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η κοινότητα της ΧΛΛ εγκαινιάζει την Παγκόσμια Ημέρα ΧΛΛ για να δώσει σε όσους επηρεάζονται από τη διάγνωση της ΧΛΛ μια πολύ αναγκαία φωνή, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να βελτιώσει την κατανόηση των προκλήσεων που συνεπάγεται η διαβίωση με την ΧΛΛ. Είναι η ευκαιρία να συναντηθούμε και να εευαισθητοποιηθούμε σχετικά […]