Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ΧΛΛ

Υπάρχει ανοσία των ασθενών με ΧΛΛ έναντι του Covid-19;

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της ΕΟΑ ΧΛΛ, προ ημερών τέθηκαν κάποια καίρια ερωτήματα από μέλη του Συλλόγου μας σχετικά με την ανοσία για τον Covid-19 σε ασθενείς με ΧΛΛ και την διεθνή επιστημονική έρευνα που συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του Covid-19 στους ασθενείς […]