Αναβολή ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη του συλλόγου, Με την παρούσα ως Πρόεδρος ΔΣ του συλλόγου «Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία» ανακοινώνω την μη διενέργεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εντός του πρώτου διμήνου όπως αυτή προβλέπεται βάσει καταστατικού. Η ανωτέρω απόφαση περί αναβολής και χρονικής μετάθεσης της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας, υπαγορεύεται από λόγους δημόσιας υγείας […]