ΧΛΛ – Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Τι είναι η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία?

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι ένα είδος καρκίνου του αιμοποιητικού συστήματος. Σε αυτή την πάθηση παράγεται αυξημένος αριθμός συγκεκριμένων κυττάρων του αίματος, των λεμφοκυττάρων. Φυσιολογικά, τα λεμφοκύτταρα παράγονται στο μυελό των οστών, κυκλοφορούν στο αίμα και μεταναστεύουν στους λεμφαδένες όλου του σώματος. Κύριος ρόλος τους είναι η καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες λεμφοκυττάρων με ειδικές λειτουργίες, από τις οποίες οι πιο σημαντικές είναι τα Β και τα Τ λεμφοκύτταρα. Στη ΧΛΛ πάσχουν τα Β λεμφοκύτταρα, που είναι τα λεμφοκύτταρα τα οποία παράγουν αντισώματα (ειδικές πρωτεΐνες που χρησιμεύουν στην άμυνα του οργανισμού). Σε αυτή την πάθηση λοιπόν τα Β λεμφο- κύτταρα αφενός πολλαπλασιάζονται περισσότερο από το φυσιολογικό, αφετέρου επιβιώνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πρακτικά σε όλους τους λεμφικούς ιστούς [μυελός των οστών, αίμα, λεμφαδένες, σπλήνας, ήπαρ (συκώτι)]. Ωστόσο, η ΧΛΛ δεν είναι ίδια με τις οξείες λευχαιμίες, όπου ο πολλαπλασιασμός των προβληματικών κυττάρων γίνεται με πολύ ταχείς ρυθμούς. Στις οξείες λευχαιμίες δημιουργούνται άμεσα συμπτώματα, επειδή καταστέλλεται η παραγωγή όλων των υπολοίπων φυσιολογικών κυττάρων του αίματος. Αντίθετα, στη ΧΛΛ η προοδευτική συσσώρευση των λεμφοκυττάρων συμβαίνει συνήθως αργά, και ο ασθενής μπορεί για μεγάλο διάστημα (χρόνια) να μην έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ακόμη και όταν οι εντοπίσεις των λεμφοκυτταρικών αθροίσεων αφορούν πολλούς λεμφαδένες και όργανα, αυτό δεν ισοδυναμεί με «μεταστάσεις», όπως αυτή η έννοια χρησιμοποιείται στους καρκίνους των συμπαγών οργάνων (καρκίνοι πνεύμονα, ήπατος, εντέρου κ.λ.π.), γιατί ούτως ή άλλως οι καρκίνοι του αιμοποιητικού συστήματος αφορούν κατά κανόνα όλο το σώμα, μιας και το αίμα κυκλοφορεί παντού.