Διοικητικό συμβούλιο

 

Πρόεδρος Μυλωνάς Χρήστος
Αντιπρόεδρος Ασκεπίδης Νικόλαος
Ταμίας Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος
Γραμματέας Τσιαούση Μαρία
Μέλος Δ.Σ. Καρκαμάνη Χριστίνα
Μέλος Δ.Σ. Ουρουντζόγλου Ευδόκιμος
Μέλος Δ.Σ. Παππαγιανόπουλος Χρήστος