Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος Μυλωνάς Χρήστος
Αντιπρόεδρος Ασκεπίδης Νικόλαος
Ταμίας Παππαγιανόπουλος Χρήστος
Γραμματέας Τσιαούση Μαρία
Μέλος Δ.Σ. Ουρουντζόγλου Ευδόκιμος
Μέλος Δ.Σ. Καρκαμάνη Χριστίνα
Μέλος Δ.Σ. Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος