Πράσινο φως της Ε.Ε. για νέα θεραπεία ασθενών με ΧΛΛ

Ο συνδυασμός Venclyxto και MabThera έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.

Η έγκριση έλαβε χώρα αφού τα δεδομένα από τη μελέτη MURANO της Φάσης ΙΙΙ έδειξαν ότι κατά την διάρκεια της θεραπείας με Venclyxto (venetoclax) και το MabThera (rituximab) μειώθηκε ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 83% και παράτεινε τη συνολική επιβίωση.

Οι περισσότεροι ασθενείς (62,4%) που έλαβαν θεραπεία με venetoclax σε συνδυασμό με rituximab πέτυχαν υψηλά ποσοστά μη ανιχνεύσιμης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (γνωστή και ως αρνητικό αποτέλεσμα για MRD) στο περιφερικό αίμα σε σύγκριση με το 13,3% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία συνδυασμό bendamustine με rituximab.

Υπάρχουν περίπου 30.000 άνθρωποι που ζουν με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία στην Ευρώπη, έναν ανίατο καρκίνο του αίματος που είναι δυνατό να υποτροπιάσει και να καταστεί ανθεκτική στην πρώτη γραμμής θεραπεία. Η χρήση του venetoclax σε συνδυασμό με rituximab προσφέρει σε αυτούς τους ασθενείς μία εναλλακτική θεραπευτική επιλογή καθορισμένης διάρκειας χωρίς ανοσοχημειοθεραπεία και είναι δυνατό να πετύχει σημαντική ανταπόκριση, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοστά αρνητικού αποτελέσματος

Το venetoclax αναπτύσσεται από την AbbVie και τη Roche. Στις ΗΠΑ διατίθεται από την AbbVie και τη Genentech, μέλος του Ομίλου Roche, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες διατίθεται από την AbbVie. Οι εταιρείες έχουν αφοσιωθεί από κοινού στην έρευνα της BCL-2 με το venetoclax, το οποίο αξιολογείται επί του παρόντος σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία πολλών αιματολογικών κακοηθειών.