Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα;

Απάντηση του ερωτήματος που έθεσε η Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία προς τα αρμόδια υπουργεία, σχετικά με τον προσδιορισμό των ευπαθών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα των αιματολογικών ασθενών, εδωσε η κυβέρνηση με την έκδοση της νέας ΚΥΑ. Συγκεκριμένα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (37095/1436/17.9.2020) καθορίστηκε ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες […]